Prodávající a kupující

Prodávající: Ing.Jiří Vodinský, Akad.Práta 561, 675 55 Hrotovice (dále jen Azero)

Kupující: Každý uživatel internetu, který zašle objednávku prodávajícímu na jakékoliv zboží uvedené na E-stránkách www.azero.cz.

 

Všeobecná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. 

Výběr zboží

V katalogu jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace, která je vždy viditelně zobrazena u příslušného výrobku. V případě zvýšení ceny výrobcem, popř. dovozcem, si firma Azero vyhrazuje právo účtovat cenu platnou v době vyřízení Vaší objednávky.

Objednávka

Všechny objednávky učiněné prostřednictvím E-stránek www.azero.cz jsou závazné. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Zaregistrováním, popř. odesláním závazné objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k archivaci osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech (dále viz Ochrana osobních údajů).

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednávka zaslána. Zboží je dodáno na adresu uvedenou kupujícím na objednávce.

Vyhrazujeme si právo zrušit Vaší objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se cena výrazným způsobem zvýšila. V každém případě bude prodávající kupujícího o této skutečnosti včas informovat.

Po objednání je kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu uvedenou v objednávce. Vrátit zboží je možné do 14 dnů od doručení pouze nepoužité a v originálním balení (dále viz Vrácení zboží).

Firma Azero je povinná vyřídit závaznou objednávku a zaslat objednané zboží dle požadavků kupujícího na udanou adresu. Azero si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud kupující aspoň jednou neodebral zboží, popř. opakovaně bezdůvodně zboží vrátil.

Termín dodání

Zboží, které je skladem je obvykle expedováno do 3 dnů od přijetí objednávky. Pokud jsou v objednávce položky, které nemáme na skladě, pak celou objednávku vyřizujeme do 3 týdnů.

Pokud některé položky budou po uplynutí 1 měsíce dlouhodobě nedostupné, budeme Vás o tom informovat a společně se domluvíme na dalším postupu.

Registrace uživatele

Pro objednání vybraného zboží je nutné se zaregistrovat z důvodu obdržení kontaktních údajů pro zaslání vybraného zboží a možnosti kontaktovat v případě potřeby (souvisejícího s objednaným zbožím) objednavatele.

Tyto údaje jsou považovány jako důvěrné a budou používány výhradně pro potřeby internetového prodeje a jen naší firmou. Dalším subjektům nebo osobám nebudou poskytovány. V případě, že budete požadovat zrušit Vaši registraci a spolu s tím vymazat všechny údaje vedené o Vaši osobě, kontaktujte nás prosím na e-mailovou adresu podpory zákazníků.

 

Doprava zboží a platební podmínky

Zboží zasíláme dopravou, kterou zvolil zákazník v objednávce. V současnosti zajišťujeme dopravu po České republice poštou. Dále je možné odebrat zboží osobně.

V případě nepřevzetí zásilky zákazníkem jsou mu všechny náklady spojené s expedicí a s dopravou vyúčtovány.

Zboží zasíláme Českou poštou dle ceny vybrané v objednávce. V případě objednání zboží obchodníkem, bude cena za dopravu dojednána individuálně dohodou.

Doprava zboží do zahraničí bude účtována dle aktuálního sazebníku České pošty.

Platba probíhá u přepravce po převzetí zásilky (dobírka) nebo zákazník uhradí částku za zboží převodem na náš účet a po připsání částky na tento účet odesíláme zásilku.

Do úplného zaplacení zboží je toto našim majetkem.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu se zákonem máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zaplacení a převzetí zboží), byla-li tato smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku.

Pokud se rozhodnete v zákonné lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy, postupujte prosím podle následujících pokynů:

Zašlete na naši adresu nebo e-mail dopis s textem „Chci odstoupit od smlouvy č.(číslo objednávky) ze dne (den.měsíc.rok) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (Vaše adresa) nebo číslo účtu (Vaše číslo účtu)." V dopisu nezapomeňte prosím uvést datum a Váš podpis. Pokud budete odstoupení od smlouvy zasílat e-mailem, použijte e-mailovou adresu uvedenou v registraci uživatele.

  •          musí být v původním nepoškozeném obalu
  •          nesmí být poškozené nebo použité
  •          musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu atd.) s originálním dokladem o koupi
  •          po oznámení zboží zašlete na naší adresu

doporučujeme zaslané zboží pojistit. Zboží nezasílejte prosím na dobírku.

Při splnění výše uvedených podmínek Vám peníze za vrácené zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů po obdržení zboží.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí platnými zákony ČR.

Při přebírání zásilky od přepravce je kupující povinen jí zkontrolovat, zda není poškozen přepravní obal. Při zjištění jeho poškození zásilku nepřebírat a sepsat záznam o poškození s dopravcem, který nese zodpovědnost za bezškodný průběh přepravy. Dále se pak kupující dohodne s dopravcem na velikosti a způsobu úhrady za poškozenou přepravní zásilku.

Po převzetí zásilky je kupující povinen ihned zkontrolovat, zda dodané zboží je úplné (návod, obtisky, díly atd.) a zda není poškozeno. V případě, že u dodaného zboží byla zjištěna nekompletnost dodávky či vada na zboží, je kupující povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího a to e-mailem (reklamace@azero.cz). V jiném případě může prodávající odmítnout takovou reklamaci vyřídit.

Při reklamaci je nutné uvést:

a) Číslo faktury (dodacího listu) ze zásilky (popř. doložit kopii).

b) Podrobný popis závady.

Rozhodnutí o reklamaci Vám bude sděleno nejpozději do 7 dnů a vyrozumí o způsobu řešení kupujícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností prodávajícího poskytnout kupujícímu odpovídající kompenzaci podle vzájemné dohody.

Pokud došlo k poškození zboží při přepravě, nárok na uplatnění reklamace zaniká. Poškození zásilky je nutno řešit při přebírání s pracovníkem dopravce - poškozenou zásilku odmítnout převzít a vrátit jí zpět odesílateli. 

Bez předchozí domluvy nám nikdy neposílejte zpět nekompletní zboží. V případě nekompletního nebo jinak poškozeného zboží Vám dodáme pouze chybějící či poškozené díly.